In de huiswerk klas hebben we een paar duidelijke regels waar iedereen zich aan moet houden.
Dit is nodig om rustig en geconcentreerd te kunnen werken.
De docent die toezicht houdt, zorgt ervoor dat je rustig kunt werken.
Bij afwezigheid of het niet volgen van de afspraken wordt er contact opgenomen met je ouders.

De onderstaande afspraken gelden tijdens het huiswerk onder toezicht: 
 
  • Je bent op tijd aanwezig in het lokaal. Je hebt alle benodigde spullen bij je. 
  • Je hebt al het huiswerk duidelijk in je agenda genoteerd / of beschikt over een mogelijkheid om magister te raadplegen.
  • Je mag niet praten met andere leerlingen. 
  • Indien mogelijk, mag je aan een computer/laptop werken. 
  • Je blijft tot het einde van het uur in het lokaal. 
  • Je mag eten en drinken. 
  • Het is toegestaan om muziek te luisteren als anderen daar geen last van hebben.