Startpagina


Het Elde College geeft haar leerlingen vanaf 16 sept 2013 de mogelijkheid om hun huiswerk, onder toezicht, op school te maken. In de praktijk ziet dat er dan als volgt uit:

Op ma. t/m do. is er de mogelijkheid om van 14.30u tot 15.30u (blok 1) of van 15.30u tot 16.30u (blok 2) het huiswerk in een lokaal op school te maken. 

Dit zal gebeuren onder toezicht van een docent.

Deze docent zorgt ervoor dat de leerlingen in stilte rustig en geconcentreerd kunnen werken.

U kunt uw zoon/dochter inschrijven per rapportperiode. U kunt zelf bepalen op welke dagen en welke uren u uw zoon/dochter wilt laten deelnemen. Uw zoon/dochter maakt zelf de keuze of hij/zij het 1e of 2e blok komt.

 

De kosten bedragen € 3,- per uur.


Als het aantal inschrijvingen de beschikbare plaatsen overschrijdt zal er contact met u worden opgenomen. 

Voor meer informatie m.b.t. reglementen en afspraken kunt u terecht op deze website. Hier kunt u ook de aanmeldingsformulieren vinden.

 

Wij hopen u hiermee van dienst te kunnen zijn.